Autobok

Autobok är ett smart litet program som automatiskt producerar talböcker ur Myndigheten för tillgängliga medias (MTM) bokkatalog. MTM producerar och tillhandahåller talböcker för synskadade eller personer med andra lässvårigheter.

Autobok används för närvarande av 30-talet bibliotek spridda över hela landet.