Autobok

As Autobok is a series of applications only available in Sweden, this text will continue in Swedish.

Autobok är en serie program som syftar till produktion av talböcker på CD och minneskort, framför allt för svenska bibliotek men när det gäller minneskort, även för privatpersoner. Autobok kräver en CD produktionsutrustning, medan Autobok Minneskort bara behöver en standard minneskortläsare.

Programserien har en egen hemsida på www.autobok.se där mer information finns. Även Autobok Minneskort är beskriven där.