Under 2018 kommer jag utveckla verksamheten i Linri AB mot att hjälpa mina kunder med stöd och integration av agila metoder i deras vardag. Att arbeta efter en agil metod handlar om att bryta ned utmaningen i hanterabara delar, att få överblick över varje del av utvecklingsprocessen och att snabbt kunna förändra produkten när förutsättningarna förändras.

Ofta används agila utvecklingsmetoder i IT branchen, men de olika agila ramverken är inte endast för programutveckling utan kan användas inom alla produktutvecklingsområden. Agilitet handar om att veta var man är i utvecklingsprocessen, komma till leverans med kvalitet och snabbt kunna förändra sig om omständigheterna runt omkring dig förändras.

Om en konkurrent släpper en ny version eller nya konkurrenter kliver in på marknaden, lagkrav och regelverk förändras eller många andra saker som kan hända, behöver du snabbt kunna förändra din produkt. Då är det oerhört viktigt att du vet var du är i din process, att du har korta cykler (sprintar) så du slipper vänta i månader på att segmentet du just nu arbetar på ska bli klart innan du kan ändra riktning.

Därför skall du arbeta agilt, och jag kan hjälpa dig introducera en agil metod anpassad för just din verksamhet.

Kontakta mig för mer information.