Webbutveckling

Vi skiljer på webbutveckling och webbdesign. Design handlar om glättiga och fina webbsidor att presentera sitt företag eller sina produkter på, vilket är nog så viktigt. Webbutveckling å andra sidan handlar om att utveckla tjänster som levereras via webben, och det är en helt annan sak.

Vi använder förstås Delphi även när vi utvecklar webbtjänster. Nästan alltid behövs ett API (eller en s.k. webbservice) som levererar och tar emot information från webbsidan (eller appen för den delen). Sådana kan man med fördel utveckla i Delphi.

Men det behövs ju också någonting som visas i dina kunders webbrowser, och där kommer HTML, CSS, JavaScript och kanske till och med PHP in i bilden. Vi använder dessa verktyg och en bunt till för att skapa en trevlig webbupplevelse för dina kunder som använder dina webbtjänster.

Men vi gör inte allt själva, ofta arbetar vi tillsammans med partners och när det handlar om webbtjänster arbetar vi ofta och gärna med Exego Systems.

Läs mer om Exego på www.exego.se.