Pintera Labels

Med Pintera Label skapar man med några få knapptryck en etikett med innehållsförteckning och näringsdeklaration för livsmedel. Systemet utvecklar tillsammans med Pintera.

Läs mer på http://www.pinteralabels.se.