Pintera Labels

Sedan något år tillbaka reglerar direktiv från EU hur livsmedel ska närings- och energideklareras. Livsmedel skall också redovisa eventuella allergener.

För standardvaror som säljs från butikshyllor är dessa trycka på förpackningen, men för den mindre tillverkaren är det ofta tidskrävande och krångligt att först räkna ut näringsvärden och sedan få ut dem på någon typ av etiketter får att fästa på sina produkter.

Lösningen heter Pintera Labels, och är ett system som hjälper dig både med att räkna ut energiinnehåll utifrån dina ingredienser och skriva ut en etikett med en beskrivning av produkten, en bild, allergener, ingredienser och en energideklaration.

Etiketten klistras sedan enkelt på dina produkter.

Du kan skriva ut etiketter både med en vanlig skrivare på standardetikettark eller speciella etikettskrivare.

Kontakta oss för mer information.

Pintera Labels fungerar på Windows, Ios, Android och Windows Mobile.