Databaser

Under årens lopp har vi arbetat med de flesta av de stora databaserna. SQL Server, PostgreSQL, Oracle... Listan kan göras lång, och vad som styr vilken databas vi väljer är kundkrav, tillämpning och vilken som är favoriten.

För mobila projekt väljer vi SQLite eller låter datat leva på enheten som JSON filer. Vilket beror på vad vi vill göra i appen. Handlar det bara om att cache-lagra information från en webbserver finns det ofta ingen anledning att skapa en databas i en telefon eller platta, men blir informationen som ska bearbetas lite mer komplicerad kan SQLite underlätta.

När det gäller lite tyngre databashantering väljer vi i princip allt PostgreSQL om kunden tillåter det. PostgreSQL är en gratis databas som kan mäta sig väl med de stora databaserna. Till PostgreSQL finns färdiga GIS APIer, ett utmärkt och rikt procedurespråk och robust funktion för både Windows, Linux och Mac.

Ofta finns kundkrav på att använda en annan databas, och det är naturligtvis inga problem. SQL Server, Oracle och MySQL är databaser vi jobbat mycket med. Dessutom har vi erfarenhet från Sybase, vi har använt Interbase och flera andra plattfilsdatabaser t.ex. dBase, AbsoluteDB, Elevate DB m.fl.

PostgreSQL • SQL Server • SQlite • MySQL • Oracle • Interbase • AbsoluteDB • Elevate DB